Želja

Dovolj je teme
čas je da luč ji prižgem.
Želja dorasla je in se upira
je mlada in žejna svetlobe,ki ji pomeni vse.

Zdaj hoče ven,
hoče na plano,na sonce
čez drn in strn,vse dlje in dlje,
dokler ni več konca.

A zdaj ko s'm tu ti bom čuval sanje.
Zdaj ko s'm tu jaz pazim nanje.

Vse je lažje zdaj ko veš da sanje čuvam ti.
Ni strahu več zdaj ko tu s'm,lahko mirno spiš.

Ni več strahu,
jasno se vidijo pota.
Vse kar jo žene zdaj naprej,
vse ima svoj pomen.

A zdaj ko s'm tu ti bom čuval sanje.
Zdaj ko s'm tu jaz pazim nanje.

Vse je lažje zdaj ko veš da sanje čuvam ti.
Ni strahu več zdaj ko tu s'm,lahko mirno spiš.